مستقیم بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن

مستقیم: بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن بین الملل یمن عربستان نظامی سعودی

جنگنده‌های سعودی پانزده بار به دو شهر یمن حمله کردند

جنگنده‌های متجاوز عربستان سعودی در چند ساعت گذشته پانزده بار به دو شهر حرض و میدی حمله کردند. به گزارش گروه بین الملل گروه تحریریه سایت جوان؛..

ادامه مطلب