مستقیم بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن

مستقیم: بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن بین الملل یمن عربستان نظامی سعودی

گت بلاگز مازندران پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود

پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

خروج

مسیر پرواز

زمان اجرا

14:00

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

13:00

مشهد – ساری

جمعه

پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

15:50

14:50

ساری – مشهد

17:30

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

16:30

مشهد – ساری

19:30

18:30

پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

ساری – مشهد

18:05

16:35

اهواز – ساری

20:05

18:35

ساری- اهواز

20:20

19:20

تهران – ساری

22:30

21:10

ساری – مشهد

انتهای پیام/آ

واژه های کلیدی: اهواز | پرواز | فرودگاه | پرواز ساری مشهد | پرواز فرودگاه | پرواز ساری تهران | پرواز مستقیم | فرودگاه دشت ناز

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog