مستقیم بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن

مستقیم: بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن بین الملل یمن عربستان نظامی سعودی

گت بلاگز اخبار گوناگون باهوش ها زیاد در جلسه های امتحان تقلب می کنند!

تقلب کردن جهت کسب نمره‌های بالای درسی کار بسیار اشتباه و ناپسندی هست، ولی پژوهش‌ها نشان داده که افراد باهوش زیاد از افراد عادی به انجام این کار علاقه دارند.

باهوش ها زیاد در جلسه های امتحان تقلب می کنند!

باهوش ها زیاد در جلسه های امتحان تقلب می کنند!

عبارات مهم : امتحان

تقلب کردن جهت کسب نمره های بالای درسی کار بسیار اشتباه و ناپسندی هست، ولی پژوهش ها نشان داده که افراد باهوش زیاد از افراد عادی به انجام این کار علاقه دارند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، کارشناسان دانشگاه گلف (Guelph) در اونتاریوی کشور کانادا، درجدیدترین پژوهش درخصوص نحوه برگزاری امتحانات، کسب نمره و نیز شیوه مطالعه دانش آموزان و دانشجویان کشور های متفاوت دریافتند دانش آموزان باهوش زیاد از دانش آموزان عادی به تقلب کردن علاقه مند هستند همچنین دختران به اندازه پسران می توانند نمره های ضعیف کسب کنند و ازدیدن نمره های بد خود دچار ناراحتی وافسردگی شوند.

باهوش ها زیاد در جلسه های امتحان تقلب می کنند!

تیم پژوهشی بر روی بیش از ۳۶ هزار دانش آموز در ۱۱ دوره تحصیلی آزمایش انجام داده و بعد از گرفتن امتحان به آن ها اجازه داده شده است است تا دوباره اشتباه خود را درست کنند که از میان کل دانش آموزان تنها ۴۴۸ نفر اشتباه های خود را درست کرده اند.

گزارش های آماری نشان می دهد کمتر از ۵۰ درصد دانش آموزان درکل دوران تحصیلی خود تقلب می کنند و بسیاری از مورد های تقلب هرگز کشف نمی شوند، ولی به طور کلی تقلب بین دانش آموزان باهوش زیاد رواج دارد.

تقلب کردن جهت کسب نمره‌های بالای درسی کار بسیار اشتباه و ناپسندی هست، ولی پژوهش‌ها نشان داده که افراد باهوش زیاد از افراد عادی به انجام این کار علاقه دارند.

به طور کلی تقلب دردنیا بین پسران زیاد از دختران مرسوم است و این روز ها با استفاده از وسایل الکترونیکی متفاوت از جمله تلفن همراه، تبلت، قلم یا عینک هوشمند، هدست ها و وسایلی از این دست دانش آموزان به تقلب می پردازند.

کارشناسان هشدار می دهند تقلب باعث کم کردن ارزیابی درسی دانش آموزان می شود، کشف تقلب در بسیاری از موارد باعث اخراج دانش آموز یا از دست رفتن وقت مطالعاتی او شده است و یک عادت رفتاری اشتباه است.

باهوش ها زیاد در جلسه های امتحان تقلب می کنند!

برنامه ریزی منظم، نظارت زیاد دبیران و کادرآموزشی، پرس و جو جهت برطرف اشکال های درسی و انجام به موقع تمرین ها می تواند باعث بی نیازی به تقلب در دانش آموزان شود.

واژه های کلیدی: امتحان | دختران | افراد باهوش | برگزاری امتحانات | اخبار گوناگون

باهوش ها زیاد در جلسه های امتحان تقلب می کنند!

باهوش ها زیاد در جلسه های امتحان تقلب می کنند!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog