مستقیم بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن

مستقیم: بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن بین الملل یمن عربستان نظامی سعودی

گت بلاگز اخبار پزشکی میزان پایین کلسیم منجر به حمله قلبی ناگهانی می شود

محققان دریافته اند افراد دارای میزان پایین کلسیم در خون شان، زیاد در معرض حمله قلبی ناگهانی قرار دارند.

میزان پایین کلسیم منجر به حمله قلبی ناگهانی می شود

میزان پایین کلسیم منجر به حمله قلبی ناگهانی می شود

عبارات مهم : کلسیم

محققان دریافته اند افراد دارای میزان پایین کلسیم در خون شان، زیاد در معرض حمله قلبی ناگهانی قرار دارند.

به گزارش مهر، کلسیم یکی از بااهمیت ترین بخش های رژیم غذایی ماست که اگر به شیوه متعادل مصرف نشود، می تواند عامل بروز بسیاری از کمبودها در بدن باشد.

میزان پایین کلسیم منجر به حمله قلبی ناگهانی می شود

به گفته محققان ۹۹ درصد کل کلسیم بدن در استخوان هاست و ۱ درصد باقیمانده در فضای برون سلولی قرار دارد. حمله قلبی ناگهانی در مورد بیش از ۹۰ درصد بیماران کُشنده است و بیش از نیمی از مردان و نزدیک به ۷۰ درصد زنانی که به این علت جان ارزش را از دست می دهند، هیچ سابقه بالینی بیماری قلبی در گذشته نداشته اند.

سومیت چانگ، سرپرست تیم تحقیق از موسسه قلب سدارز سینای کالیفرنیا، در این باره می گوید: «مطالعه ما نشان می دهد میزان کلسیم خون در افرادی که دچار حمله قلبی ناگهانی شدند در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود.»

محققان دریافته اند افراد دارای میزان پایین کلسیم در خون شان، زیاد در معرض حمله قلبی ناگهانی قرار دارند.

محققان دریافتند افراد دارای پایین ترین میزان کلسیم در خون ارزش در مقایسه با افراد دارای بالاترین میزان کلسیم، دو برابر زیاد در معرض حمله قلبی ناگهانی هستند.

محققان داده های مربوط به ۲۶۷ مورد دچار شده است به حمله قلبی ناگهانی و ۴۴۵ گروه کنترل را که میزان کلسیم خون ارزش در طول یک دوره درمانی منظم اندازه گیری شده است بود بررسی کردند. تمامی نمونه های مبتلا به حمله قلبی ناگهانی، در ۹۰ روز قبل از دچار شدن به حمله قلبی، میزان کلسیم خون ارزش اندازه گیری شده است بود.

واژه های کلیدی: کلسیم | کنترل | محققان | مقایسه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog