مستقیم بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن

مستقیم: بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن بین الملل یمن عربستان نظامی سعودی

گت بلاگز اخبار پزشکی افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند

محققان دریافتند که افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد از سایرین احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند.

افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند

افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند

عبارات مهم : محققان

محققان دریافتند که افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد از سایرین احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، طبق نتیجه های یک مطالعه در سوئد، محققان اظهار کردند که استعداد هنری با شرایط سلامت روانی مرتبط است.

از آنجایی که بسیاری از نابغه های خلاق دنیا از پرسشها بهداشت روان زحمت می بردند، محققان در مورد ارتباط بین خلاقیت و سلامت روان مطالعاتی انجام دادند.

افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند

آنها عنوان کردند: اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی و افسردگی در این افراد نسبت به سایرین زیاد است.

نتایج حاکی از آن بود افرادی که استعداد هنری داشتند، ۹۰ درصد زیاد احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را نسبت به همتایان خود با خلاقیت کمتر داشتند و این مورد در ۳۰ سالگی زیاد مشاهده شد.

محققان دریافتند که افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد از سایرین احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند.

علاوه بر این، خوابیدن شدن بازیگران و صورت های معروف به علت اختلال دو قطبی با ۶۲ درصد و افسردگی با ۳۹ درصد بود.

البته مورد نیاز به ذکر است که این نخستین مطالعه در این باره نیست و در سال ۲۰۱۰، محققان با استفاده از اسکن مغزی، ارتباط بین اسکیزوفرنی و خلاقیت را کشف کردند. در سال ۲۰۱۵ مطالعات نشان داد که افراد خلاق زیاد در معرض خطر مبتلا شدن به اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی قرار دارند.

همچنین نتیجه های یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ حاکی از آن بود که نویسندگان در معرض خطر بیشتری هستند.

افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند

جیمز مک کیب، نویسنده ارشد این مطالعه اظهار کرد: ژنتیک ورای خلاقیت ممکن است بر سلامت روان تاثیر بگذارد.

با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که درصد مبتلا شدن به اسکیزوفرنی حتی در میان افراد خلاق هم بسیار پایین هست، بنابراین اگر هنرمند هستید نیازی به نگرانی نیست.

محققان دریافتند که افراد خلاق ۹۰ درصد زیاد از سایرین احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنی را دارند.

نتایج این بررسی در مجله Psychiatry انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | خلاقیت | مطالعه | مبتلا شدن | افراد خلاق | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog